fbpx

Ultima revizuire: 22 aprilie 2024

 1. Bine ați venit la Asociația pentru dezvoltare digitală!

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTORII TERMENI, DEOARECE ACEȘTIA GUVERNEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI nftbucharest.xyz.

Acești Termeni de utilizare se încheie între dumneavoastră (denumit în continuare „dvs.” sau „dumneavoastră”), în calitate de Utilizator și, pe de altă parte, Asociația pentru dezvoltare digitală în calitate de în calitate de beneficiar al sumelor redirecționate din impozitul pe venit și de proprietar și administrator al site-ului: nftbucharest.xyz.

Asociația pentru dezvoltare digitală (denumită în continuare „noi”, „al nostru” sau „Asociația”) este denumirea Asociației pentru Dezvoltare Digitală, cu sediul social în Mun. București, Str. Saltului nr. 24, Sector 2, având CUI 43393264, fiind înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Sector 2 sub nr. 85/04.11.2020.

Prin utilizarea (în orice mod posibil) a Facilităților noastre, sunteți pe deplin de acord că ați citit, înțeles și acceptat toți termenii și condițiile stipulați în acești Termeni de utilizare (denumiți în continuare „Termenii”).

Atunci când decideți să accesați, să testați sau să utilizați anumite caracteristici descrise sau care urmează să fie disponibile pe Platformă, este posibil să vă supuneți unor anumiți termeni și condiții suplimentare care vor fi disponibili în secțiunea corespunzătoare (dacă este cazul).

Accesând și utilizând în orice mod Facilitățile noastre disponibile pe Platformă, recunoașteți pe deplin că sunteți obligat să respectați acești Termeni și că aceștia vor forma un acord legal și vor crea un contract obligatoriu între dumneavoastră și Asociația.

 1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

Asociația este o organizație neguvernamentală ce are ca scop susținerea și facilitarea adoptării tehnologiilor digitale inovatoare, având ca obiectiv final creșterea calității vieții, dezvoltarea economică și socială, cât și susținerea și crearea de lideri ai inovației. 

Pentru a ne contacta, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [email protected].

 1. Definiții (a-z)
„Autoritatea”înseamnă orice autoritate guvernamentală, judiciară sau de altă natură sau oricare dintre acestea sau oricare dintre reprezentanții lor autorizați.
”Caz de forță majoră”


 
reprezintă evenimente sau circumstanțe extraordinare pe care niciuna dintre părți nu ar fi putut să le prevadă sau să le prevină prin mijloace rezonabile, inclusiv, dar fără a se limita la dezastre naturale, război, revoluție, revoltă, insurecție civilă, acte de terorism, expropriere, naționalizare, explozie nucleară, contaminare radioactivă sau chimică sau radiații ionizante, cu excepția lipsei de fonduri, care nu va constitui un caz de forță majoră.
Declarația 230cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
„Facilități”reprezintă funcționalitățile oferite prin intermediul Platformei pe care dvs. le puteți utiliza în vederea redirecționării către Asociație a sumelor de bani provenite din cotele stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Legislației Aplicabile;
„Legislația Aplicabilă”înseamnă legislația României și/sau a Uniunii Europene, astfel cum se aplică în România, inclusiv legislația secundară sau delegată, orice lege, ordonanță, ordin, regulament, instrucțiune, normă sau decizie emisă și publicată în mod valabil de o autoritate publică din România, hotărâri judecătorești sau sentințe arbitrale, astfel cum sunt în vigoare la un moment dat;
„Platforma”reprezintă infrastructura tehnică operată de Asociație și disponibilă la următoarea adresă: nftbucharest.xyz. 
„Termeni suplimentari”se referă la toate regulile, termenii și condițiile suplimentare afișate fie pe Platformă, fie pe platformele unor terțe părți, care pot indica, clarifica și determina cu exactitate condițiile de utilizare a altor produse și/sau servicii decât Facilitățile descrise în acești Termeni;
„Utilizator”cuprinde orice persoană care utilizează Facilitățile sau pur și simplu vizitează Platforma.
 1. Dispoziții Generale 

Facilitățile sunt disponibile numai pentru persoanele care au cel puțin 18 ani sau care sunt considerate în alt mod ca având capacitatea civilă deplină de a-și exercita drepturile în conformitate cu Legislația Aplicabilă.

 1. Facilitățile disponibile în cadrul Platformei

Asociația oferă Utilizatorului posibilitatea de a opta pentru redirecționarea unei cote de 3,5% din impozitul său pe venit datorat la bugetul de stat prin completarea formularului disponibil pe Platformă. 

Prin utilizarea Facilităților Utilizatorul își exprimă acordul și mandatează Asociația pentru a întreprinde toate demersurile necesare în fața autorităților competente pentru a asigura redirecționarea cote 3,5% din impozitul său anual pe venit, în special prin generarea și transmiterea Declarației 230.

Informațiile colectate prin intermediul Facilităților sunt utilizate exclusiv pentru completarea Declarației 230 cu datele Asociației și ale Utilizatorului în conformitate cu Politica de confidențialitate disponibilă la următoarea adresă: https://nftbucharest.xyz/politica-de-confidentialitate-donatii/

Utilizatorul se obligă să ofere informații reale și să se asigure că toate datele completate în formularul disponibil pe Platformă sunt corecte și actualizate.

Utilizatorul înțelege că, prin completarea cu datele corespunzătoare și depunerea formularului prin intermediul Platformei, acesta nu mai poate fi retras din centralizarea efectuată de către Asociație, centralizare pe care Asociația o va transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în conformitate cu obligațiile legale în vigoare.

Utilizatorul înțelege că acordarea donației prin accesarea Facilităților nu îl îndreptățește, în nicio circumstanță, la vreun beneficiu direct sau indirect oferit de Asociație, de către membrii, fondatorii sau partenerii acesteia.

În cazul în care Utilizatorul nu dorește ca Declarația 230 să fie completată și generată prin intermediul Platformei, acesta poate alege să redirecționeze până la 3,5% din impozit către Asociație descărcând și completând Declarația 230 disponibilă pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la următoarea adresă: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html 

Asociația este unicul beneficiar al sumelor de bani care au fost redirecționate de către Utilizatori și care vor fi folosite doar în conformitate cu scopul și obiectivele pentru care Asociația a fost înființată.

 1. Durata de funcționare a Platformei

Nu garantăm că Platforma, precum și orice conținut al acesteia, vor fi întotdeauna disponibile sau neîntrerupte. Putem suspenda, retrage sau restricționa disponibilitatea întregii sau a oricărei părți a Platformei noastre din motive operaționale. Vom încerca să vă anunțăm cu o notificare rezonabilă cu privire la orice suspendare sau retragere, dacă este posibil.

Pentru a evita orice neînțelegere, prin utilizarea Platformei și a Facilităților noastre, recunoașteți că pot exista situații în care nu veți putea să le utilizați, inclusiv pentru a întreprinde orice acțiune în legătură cu Facilitățile noastre.

De asemenea, sunteți responsabil să vă asigurați că toate persoanele care accesează Platforma noastră prin intermediul dispozitivelor sau conexiunii dvs. la internet cunosc acești Termeni de utilizare și alți termeni și condiții aplicabile și că îi respectă.

 1. Parteneri tehnici, Furnizori și Terți

Asociația nu va fi considerată, în nicio circumstanță, răspunzătoare sau parte la o relație de afaceri/acord încheiat între Utilizatori și terțul care furnizează servicii în legătură cu Facilitățile, chiar și acele servicii promovate sau afișate pe Platformă.

Nu avem niciun control asupra conținutului, politicilor de confidențialitate, politicilor privind cookie-urile sau practicilor oricăror site-uri web sau servicii ale unor terțe părți și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau încrederea în orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau servicii.

 1. Proprietate Intelectuală

Sub rezerva îndeplinirii Termenilor de mai sus, Asociația acordă oricărui Utilizator o licență revocabilă, cu drepturi limitate, fără redevențe, neexclusivă, netransferabilă și fără drept de sublicență NUMAI pentru a accesa Platforma și, dacă este cazul, pentru a utiliza Facilitățile prin intermediul computerului sau al dispozitivelor compatibile cu internetul în scopuri personale/interne. Vă este interzisă utilizarea Facilitățile pentru revânzare sau în scopuri comerciale, inclusiv operațiunile în numele altor persoane sau entități. Toate acțiunile de mai sus sunt interzise în mod expres și constituie o încălcare materială a acestor Termeni. Aspectul conținutului, formatul, funcția și drepturile de acces cu privire la Facilități ar trebui să fie stipulate la discreția noastră. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în acești Termeni. Prin urmare, Utilizatorului îi este interzisă utilizarea Facilităților noastre în orice mod care nu este autorizat în mod expres de acești Termeni.

Pentru evitarea oricărui dubiu:

Asociației deține orice feedback, sugestii, idei sau alte informații sau materiale (denumite în continuare în mod colectiv „Feedback”) despre Facilități pe care le furnizați prin orice mijloc de comunicare. Prin prezenta, ne transferați toate drepturile, proprietatea și interesele privind Feedback-ul și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu aveți niciun drept și renunțați prin prezenta la orice solicitare de recunoaștere sau compensație pe baza oricărui Feedback, sau la orice modificare pe baza oricărui Feedback.

 1. Nu vă bazați pe informațiile de pe Platforma noastră

Conținutul Platformei noastre este furnizat doar pentru informații generale. Acesta nu este destinat să reprezinte un sfat pe care să vă bazați. Trebuie să obțineți consultanță profesională sau de specialitate înainte de a întreprinde sau de a vă abține de la orice acțiune bazată pe conținutul publicat pe Platformă.

Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe Platforma noastră, nu ne asumăm nicio declarație, garanție sau asigurare, fie ea expresă sau implicită, că informațiile și/sau conținutul postat de noi pe Platformă sunt precise, complete sau actualizate.

În niciun caz, reclamele, articolele sau orice alt anunț disponibil pe Platformă nu trebuie interpretate ca fiind o ofertă obligatorie a Platformei (ofertă comercială).

Vă rugăm să rețineți că se pot aplica reguli și politici diferite pentru fiecare funcție sau chiar pentru aceeași funcție, în cazul în care aceasta este furnizată de părți terțe diferite.

 1. Verificări

Pentru a respecta toate reglementările aplicabile, în unele cazuri, Asociației poate fi nevoită să vă verifice identitatea pentru a utiliza Facilitățile.

Pentru a respecta dispozițiile legale obligatorii, Asociației vă poate solicita să vă dovediți identitatea prin furnizarea de informații personale sau documente, cum ar fi, dar fără a se limita la, identitate națională, pașaport, permis de conducere, video live, dovadă de fonduri, dovadă de reședință (factură de utilități) și așa mai departe.

De exemplu, aceste informații sunt obligatorii pentru a vă verifica identitatea, pentru a identifica urme de spălare de bani, finanțare a terorismului, fraudă și alte infracțiuni financiare. 

În conformitate cu prevederile Termenilor noștri, ne rezervăm dreptul de a refuza accesul la Facilitate, în cazul nerespectării procedurilor noastre de verificare a identității și de verificare a sursei fondurilor. Mai mult, în cazul în care o astfel de neconformitate este descoperită în cursul procedurilor noastre de control, ne rezervăm dreptul de a suspenda temporar accesul la Facilități, până când informațiile necesare sunt furnizate și sunt considerate suficiente pentru a satisface cerințele noastre de cunoaștere a clientelei și reglementările împotriva spălării banilor.

 1. Restricții

În timpul utilizării Facilităților noastre, vă asumați ca în orice moment:

Ne-ați împuternicit în mod expres să întreprindem orice acțiune pentru a identifica și investiga orice încălcare a acestor Termeni, să determinăm în mod unilateral dacă ați încălcat oricare dintre prevederi și să întreprindem acțiuni (fără consimțământul sau notificarea dvs. prealabilă), cum ar fi, dar fără a se limita la:

Este strict interzis să se desfășoare orice acțiune și/sau activitate care:

 1. Despăgubiri

Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne exonerați pe noi, afiliații noștri, contractanții, licențiatorii, precum și pe directorii, directorii, funcționarii, angajații și agenții acestora de orice pretenții, acțiuni, proceduri, investigații, cereri, procese, costuri, cheltuieli și daune (inclusiv onorariile avocaților, amenzile sau penalitățile impuse de orice autoritate de control) care decurg din sau sunt legate de (i) utilizarea de către dvs. sau comportamentul dvs. în legătură cu donația acordată Asociației, (ii) încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau (iii) încălcarea de către dvs. a oricărei legi, reglementări aplicabile sau drepturi ale unei terțe părți în timpul utilizării de către dvs. a Facilităților. 

 1. Garanții și declinări de răspundere

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICIUN TRANSFER DE DATE PE INTERNET SAU TEHNOLOGIE DE STOCARE A INFORMAȚIILOR NU POATE FI GARANTATĂ CA FIIND SIGURĂ, IAR NOI NE DECLINĂM ÎN MOD EXPRES ORICE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN ACEST SENS. NU NE ASUMĂM NICIUN ANGAJAMENT, PROMISIUNE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA FACILITĂȚI SAU LA CONȚINUTUL LEGAT DE FACILITĂȚI, LA ASISTENȚA PE CARE O OFERIM, LA FUNCȚIILE SPECIFICE ALE PLATFORMEI SAU LA SECURITATEA ACESTEIA.

ÎNȚELEGEȚI ȘI VĂ ASUMAȚI CĂ ORICE DECIZIE LUATĂ ÎN URMA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU DONAȚIA ACORDATĂ ȘI IMPLICIT CU FACILITĂȚILE, CONȚINUTUL DISPONIBIL PE PLATFORMĂ SAU ORICE ALTE CARACTERISTICI DISPONIBILE SE BAZEAZĂ PE PROPRIA DVS. CERCETARE ȘI RESPONSABILITATE.

 1. Răspundere 

În cea mai mare măsură permisă de legile aplicabile, sunteți de acord și înțelegeți că nu vom fi răspunzători pentru: orice daune indirecte, speciale, accidentale, de consecință, triple sau alte daune multiple, daune exemplare sau punitive care decurg din sau în legătură cu acești Termeni sau cu acordarea donației prin intermediul Platformei.

Noi și entitățile noastre afiliate nu vom fi trași la răspundere pentru nicio pierdere de profituri, venituri, oportunități de afaceri, diminuarea valorii sau orice alte pierderi (denumite colectiv „Pierderi“) care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni.

Nu vom fi răspunzători pentru daunele provocate de alte persoane, de acțiunile ilicite sau ilegale ale unor terțe părți sau de un act de forță majoră. Limitările și excluderile din acești termeni se vor aplica indiferent dacă am fost sau nu informați sau ar fi trebuit să fim conștienți de posibilitatea apariției oricăror Pierderi.

În cea mai mare măsură permisă de lege și cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni, nu suntem răspunzători în legătură cu orice litigii care decurg din sau se referă la prezentul document.

 1. Putem aduce modificări Termenilor noștri

Este posibil să modificăm, să adăugăm sau să eliminăm părți din acești Termeni în orice moment și la discreția noastră exclusivă. De fiecare dată când doriți să utilizați site-ul nostru, vă rugăm să verificați acești termeni pentru a vă asigura că ați înțeles termenii care se aplică în acel moment.

Vom notifica astfel de modificări prin simpla actualizare a termenilor pe Platforma noastră și prin modificarea datei [Ultima revizuire] afișată pe această pagină.

Toate modificările sau schimbările aduse acestor termeni vor intra în vigoare la momentul publicării pe platformă sau al comunicării către utilizatori.

Este responsabilitatea dumneavoastră să consultați Termenii modificați. Prin utilizarea în continuare a Platformei în urma modificărilor aduse Termenilor, acceptați și sunteți de acord cu modificările și cu faptul că toate activitățile ulterioare efectuate de dumneavoastră vor fi supuse Termenilor modificați.

Dacă aveți orice întrebare cu privire la sau în legătură cu informațiile menționate în acești Termeni, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați direct.

 1. Putem transfera acest acord către o altă persoană

Transferul drepturilor și obligațiilor care decurg din acești Termeni și/sau din utilizarea Platformei este supus consimțământului nostru prealabil în scris.

Sunteți de acord în mod expres că putem transfera unilateral toate drepturile și obligațiile care pot decurge din acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră.

 1. Cum puteți depune o plângere

Dacă doriți să vă plângeți cu privire la conținutul încărcat de alți utilizatori, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

 1. Securitate

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul nostru prin intermediul unui atac de negare a serviciului (”denial-of-service attack”) sau al unui atac distribuit de negare a serviciului (”distributed denial-of service attack”). Prin încălcarea acestei prevederi, ați comite o infracțiune în conformitate cu reglementările care guvernează activitatea Platformei. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

 1. Legislația aplicabilă 

Acești termeni de utilizare, obiectul și formarea lor (și orice litigii sau pretenții necontractuale) sunt guvernate de legea română sunt guvernate de legea română. 

Atât dumneavoastră cât și noi suntem de acord să ne supunem jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, orice termen sau dispoziție invalidă sau inaplicabilă din acești Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalți termeni și dispoziții ale acestora sau validitatea sau aplicabilitatea termenului sau dispoziției în cauză în orice altă situație. În măsura maximă permisă de Legislația Aplicabilă, dumneavoastră și noi, acționând cu bună-credință, vom atesta nulitatea sau inaplicabilitatea termenului sau a dispoziției respective și o vom înlocui cu un termen sau o dispoziție valabilă sau aplicabilă care reflectă cel mai exact scopul economic și juridic al termenului sau al dispoziției nevalabile sau inaplicabile.